Preview Mode Links will not work in preview mode

Ørums Kommunekontor


Dec 27, 2021

Det er intentionen om at gøre en konkret forskel med hjælp af FNs Verdensmål der er det afgørende incitament, mener Per Ørum der hjælper virksomheder med at implementere FNs Verdensmål i strategien. Han bliver interviewet i denne episode af Ørums Kommunekontor interviewet af to bachelor-studerende fra Erhvervsakademi MidtVest.