Preview Mode Links will not work in preview mode

Ørums Kommunekontor


Aug 9, 2021

Få succes med salg til det offentlige! I denne episode sætter B2G-eksperten Per Ørum fokus på hvad man skal være opmærksom på,  når man handler med det offentlige. Ifølge det tidligere folketingsmedlem skal man forberede sig lige så godt, som hvis man vil handle med Mærsk eller andre store virksomheder. I denne episode sætter der særligt fokus på udbud, kontaktpunkter og timing i forhold til de offentlige årshjul.